Akdeniz Üniversitesi

LOGO ÜST

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Bankacılık ve Sigortacılık

Ders Kataloğu (2011) | Örgün ve İkinci Öğretim

 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Örgün, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ise İkinci Öğretim şubeleri  açılan program, Banka ve Sigorta Sektöründe yaşanan hızlı değişim ve gelişimler, kalifiye eleman ihtiyacına olan talebi her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Bu bağlamda sektörün ihtiyacına cevap vermek adına Sigortacılık programı uygun nitelikte eleman yetiştirilmesi ve yetiştirilen elemanların da sektörde istihdam edilmesini sağlayacak olan dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.

Programın amacı, Bankacılık ve Sigortacılık konusunda hukuki ve teknik bilgiye sahip, sigorta hizmetlerini yürütebilen elemanlar yetiştirmektir. Mezunlarımız sigorta acentesi açabilmekte ya da sigorta şirketlerinde iş bulabilmektedirler.

Bankacılık ve Sigorta alanında her türlü bilgi, deneyim ve uygulamayı almış şekilde mezun olan öğrenciler,  "Sigortacı Meslek Elemanı" unvanı almaktadır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 4 yarıyılda verilen derslerin tamamını başarmış olması gerekmektedir.

Öğretim Elemanları:

Sayfa Özeti: Bankacılık ve Sigortacılık

Anahtar Kelimeler: